Data Selfie: Analyser hva Facebook vet om deg

Denne uken har Facebook preget mediene. Det er vel kanskje ikke noe nytt i seg selv da Facebook brukes hyppig av alle. Denne uken har medias fokus vært på «Facebooks verste krise«. Facebook i sin hittil mest alvorlige krise.Cambridge Analytica-skandalen er ikke bare et omdømmemessig mareritt, men saken kan også få mer enn 50 millioner…

Prosjektledelse: Eksempler på prosjekter som ikke lykkes i henhold til intensjonen (del 3)

Høsten 2017 hadde jeg faget prosjektledelse. Et fag jeg syns var svært spennende og viktig! Jeg tenker å dele min eksamensbesvarelse som en bloggserie omhandlende prosjektledelse. Første delen av oppgaven lyder som følger: Vi leser i faglitteratur, fagtidskrift og i media at svært mange prosjekt ikke når de mål og formål som er definert for…

Prosjektledelse: Viktige forutsetninger for å oppnå prosjektsuksess og prosjektproduktsuksess (del 2)

Høsten 2017 hadde jeg faget prosjektledelse. Et fag jeg syns var svært spennende og viktig! Jeg tenker å dele min eksamensbesvarelse som en bloggserie omhandlende prosjektledelse. Første delen av oppgaven lyder som følger: Vi leser i faglitteratur, fagtidskrift og i media at svært mange prosjekt ikke når de mål og formål som er definert for…

Prosjektledelse: Typiske årsaker til at prosjektet ikke lykkes ihht intensjonen (del 1)

Høsten 2017 hadde jeg faget prosjektledelse. Et fag jeg syns var svært spennende og viktig! Jeg tenker å dele min eksamensbesvarelse som en bloggserie omhandlende prosjektledelse. Første delen av oppgaven lyder som følger: Vi leser i faglitteratur, fagtidskrift og i media at svært mange prosjekt ikke når de mål og formål som er definert for…